Biologische Bolchrysanten

Alle bolchrysanten worden bij ons zo milieu-vriendelijk mogelijk gekweekt…

Na de beworteling worden de potten in biologisch afbreekbare folie gezet. Dit is o.a. gemaakt van zetmeel. Door deze wijze van kweken wordt het gebruik van water, meststoffen en bestrijdingsmiddelen tot een minimum beperkt. Onkruid bestrijden is nagenoeg niet meer nodig.

Daarnaast maken we gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen, zoals aaltjes en roofmijt. We zorgen dat de natuurlijke, biologische bestrijders uit de natuur beschermd blijven om hun werk te kunnen doen. Ook wordt het gebruik van turf in onze teeltaarde beperkt door gebruik te maken van afvalmaterialen uit o.a. tuinen en plantenresten.