Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Croyse loop en Reindonk streeft naar innovatieve maar zeker ook duurzame ontwikkelingen die goed zijn voor de mens van de toekomst

 

Dit is samengevat in het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarbij zijn wij betrokken bij de buurt en ondersteunen wij diversen plaatselijke goede doelen maar ook daarbuiten. Ook kijken we naar manieren om duurzamer te kunnen ondernemen en deinzen wij niet terug voor nieuwe innoverende projecten.

Mens

 

Duurzaamheid

 

Innovatie

 

Mens

  

Zo stelt de Croyse Loop en Reindonk zijn loods en naastliggend terrein ter beschikking aan een jaarlijks terugkerend motorweekend van de Harley Davidson Club Liberator. Maar ook voor activiteiten van de Sint Margarethagilde De Rooi Schut, waaronder de vlooienmarkt en de uitvoer van trommellessen. Daarnaast aan jeugdverenigingen voor de bouw van carnavalswagens. En aan de lokale carnavals vereniging De Gele Kielen voor de opslag van de jeugdprinsenwagen.

 

Aankondiging motorweekend (Bron: ED 2018)

Ook wordt jaarlijks vanuit Kasteel Croy de op 1 na oudste Slipjacht Croy georganiseerd over onder andere onze gronden. Daarnaast wordt de lokale Harmonie de Goede Hoop gesponsord door het uitlenen en opslaan van spullen. En is de kantine ter beschikking gesteld aan de lokale Biljardclub voor ouderen.

In het verleden heeft de loods ook als tijdelijke accommodatie gediend voor de handboogvereniging de Eendracht en de regionale voedselbank.

 

Slipjacht kasteel Croy (2019)

Daarnaast vindt de Croyse Loop en Reindonk duurzaamheid een belangrijk aspect van het ondernemerschap. Onze plannen van nu worden onderbouwd door innovaties voor de toekomst. Hierdoor blijft het bedrijf zich ontwikkelen en groeien

 

Excursie van de LEV groep uit Helmond (2019)

Duurzaam

 

Sinds een aantal jaren zijn wij aan het investeren om duurzamer te kunnen ondernemen. Zo hebben we in samenwerking met Oerlemans plastic een bio-folie ontwikkeld. Deze bio-folie zorgt voor een verbetering van de bodem kwaliteit en reduceert het gebruik van bestrijdingsmiddelen. (Voor meer uitleg over de bio-folie zie het artikel bio-folie)

Foto van de met bio-folie bekleedde ruggen (2019)

Daarnaast telen we bijenvriendelijke planten wat een positieve bijdrage levert aan voedingsgewassen. Hierbij hebben diverse imkers een aantal jaren bijenkasten naast het perceel geplaatst. Ook heb ik (Pieter Verschure), een aantal jaren het bestuur van de plaatselijke NCB en later ZLTO agrariërs vertegenwoordigd. Daarnaast is de Croyse Loop en Reindonk betrokken in het Boer Bier Water project van Bavaria. Naast de projecten voor bodemverbetering en watermanagement hebben we daarbij ook voor een nieuwe fietsroute langs alle betrokken bedrijven in Laarbeek gezorgd.

Naast de projecten voor bodemverbetering en watermanagement hebben we daarbij ook voor een nieuwe fietsroute langs alle betrokken bedrijven in Laarbeek gezorgd. “

Tenslotte is de Croyse Loop en Reindonk bezig met groene energie door middel van zonnepanelen. Alle daken van de bedrijfsgebouwen zijn momenteel voorzien van deze zonnepanelen, die ons bedrijf voor een deel voorzien van elektriciteit.

Voorheen werkten we met WKK-motoren waarbij gas verbrand word om warmte en tegelijkertijd elektriciteit op te wekken. Om nog duurzamer te kunnen ondernemen zijn we bezig met de aanleg van een zonnepark waarbij we de lokale bevolking ook de mogelijkheid willen bieden om te participeren.

Foto van de kassen in Aarle-Rixtel (2018)

Innovatie

 

Duurzaamheid gaat hand in hand met innovatie. Zo zorgt bijvoorbeeld de ontwikkelde bio-folie voor opwarming van de bodem temperatuur die nodig is voor de Zoete Bataat teelt. Het gevolg is dat teelt die oorspronkelijk alleen in landen zoals Amerika en Zuid Europa nu ook in Nederland gekweekt kan worden. Deze nieuwe teelt vraagt ook nieuwe oogsttechnieken en de ontwikkeling van nieuwe machines.

 

Video gemaakt in opdracht van de Croyse Loop over de Zoete Bataat oogst (2020)

Deze nieuwe machines voor de Zoete Bataat teelt zijn in samenwerking met Basrijs en Lommerse Tuinbouwmachines ontwikkeld. De Zoete bataat is namelijk erg gevoelig voor beschadigingen. Daarnaast moeten de knollen in een warme ruimte met een hoge luchtvochtigheid bewaard worden. Wanneer de knol beschadigd raakt tijdens de oogst kan deze sneller gaan rotten.

 

Foto’s van de Zoete Bataat teelt (2019)

Naast de ontwikkeling van de nieuwe Zoete Bataat machines, heeft de chrysantenteelt ook een ontwikkeling doorgemaakt. Waar vroeger alle bolchrysanten buiten met de hand geoogst werden, hebben we sinds 2019 geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe machine. Deze machine zorgt voor een efficiëntere oogst periode waarin veel tijd gewonnen wordt tijdens het oogsten.

 

Foto bolchrysant in het veld (2019)

Maar niet alleen de machines hebben een ontwikkeling doorgemaakt. Op het gebied van bestrijdingsmiddelen hebben er ook veel veranderingen plaatsgevonden. Sinds een aantal jaar zijn we bezig met de uitbreiding van het gebruik van biologische middelen als gewasbeschermingsmiddel.

Op dit moment maken we bijvoorbeeld gebruik van Aphidoletes aphidimyza, de larven van deze galmug eten een breed scala aan luizen. (Andere oplossingen waar we op dit moment tijdens de teelt gebruik van maken staat in een tabel hiernaast.) Omdat wij de beste keuzes willen maken voor mens en natuur zullen wij dit in de toekomst alleen maar verder gaan uitbreiden. 

” Omdat wij de beste keuzes willen maken voor mens en natuur zullen wij dit in de toekomst alleen maar verder gaan uitbreiden.

Ecological cultivation brings happiness “

Biologische middelen als gewasbeschermingsmiddel

Nemasys F

Insecten parasitair aaltje Steinernema Feltië, deze word aangegoten op varenrouwmug en ingezet tegen trips poppen.

Ateta Coriaria  (kweekemmers)

De kortschild kever zit in een kweekemmer en heeft een uitloop van 5 a 6 weken, deze wordt ingezet tegen oevervlieg, varenrouwmug, duponchelia(rupsje).

Aphidoletes aphidimyza    

De larven van deze galmug eten een breed scala aan luizen.

Amblyseius Monderensis   

De roofmijt eet de eerste 2 larven stadia van de: trips en eieren van witte vlieg.

Hypoaspis Miles   

De bodem roofmijt eet tripspoppen, varenrouwmug larven, oevervlig larven springstaarten.

Serenade  

De bacterie Amyloliquefaciens op biologische fungiciden basis heeft een hele brede werking preventief, zo wordt deze onder andere ingezet tegen een breed spectrum aan schimmels( botrytis, meeldauw, phytopthora, pithium etc).

Aminosol 

De biologische meststof op basis van aminozuren wordt ingezet als plantversterker.

Vanglampen met lokferomonen   

Deze wordt ingezet om motjes en vliegen weg te vangen.

Certificaten

 

Om ons als duurzaam bedrijf te kunnen presenteren zijn we gecertificeerd op divers gebied: milieucertificeringen (MPS A, on the way to planet proof) en sociale certificeringen (MPS GAP, SQ en Global GAP en Grasp), Fair Trade Poinsettia (ondersteuning voor stekproductiebedrijven in Afrika) Daarvoor worden jaarlijks verschillende audits afgenomen. (De certificaten hiervan zijn hiernaast en onder te vinden.)